Wychodząc naprzeciw stale rosnącym potrzebom i w celu zwiększenia dokładności pomiarów wtryskiwaczy, pomp common rail, nasza firma posiada urządzenie do ciągłego pomiaru dawki TOTEM.
Ciągły pomiar dawki TOTEM włoskiej firmy Nova Ditex, zbudowany na potrzeby regulacji i badania nowoczesnych układów  wtryskowych silników Diesla i elektronicznym odczytem na ekranie monitora LCD zamontowanego bezpośrednio do stołu probierczego oraz z możliwością wydruku.

Porównanie technologii pomiaru “TOTEM” i “Menzurek”.


Zwilżanie:
Technologia pomiaru menzurkowego wymaga określenia objętości oleju probierczego wtryśniętego do szklanych menzurek z podziałką. Kiedy menzurki są opróżniane, na ściankach pozostają resztki oleju probierczego. Te pozostałości są określane jako nawilżenie menzurek.
Technologia pomiaru TOTEM  polega na ciągłym pomiarze wtryskiwanego oleju probierczego, t.j. wartości określone przez, TOTEM są zmniejszone o wielkość nawilżania menzurek bez współczynnika korekcji.

Różnice temperatury:
W przypadku sytemu pomiarowego TOTEM, olej probierczy jest dostarczany do systemu pomiarowego dużo szybciej. W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu menzurkowego  temperatura może się zmienić, kiedy pomiary są odczytywane. Powoduje to różnice w dawkach.

Wahania natężenia przepływu w pompach wtryskowych:
W systemach pomiarowych ciągłych takich jak TOTEM, pomiary są przeprowadzane bardzo szybko. Z tego powodu wahania przepływu mogą wystąpić w przypadku szczególnych pomp wtryskowych.
W  pomiarach menzurkowych  efekt wahania przepływu jest uśredniany przez wykonanie pomiaru długookresowego (np. 1000 cykli) czego efektem jest mała dokładność pomiaru.